Products Page

Hoogbegaafd geloven

Hoogbegaafd geloven

Niet eerder verscheen in Nederland een boek over hoogbegaafd geloven. Voor veel hoogbegaafden is de drempel naar geloven hoger dan feitelijk nodig is. Uit heel wat kerken zijn hoogbegaafden ongemerkt ‘weggesijpeld’ en daarmee soms ook uit het christelijk onderwijs en christelijke zorginstellingen.

Hoogbegaafd geloven is geen combinatie die vanzelf spreekt. Nu spreekt geloven zelden vanzelf. Maar hoogbegaafden, die zouden willen leven in vertrouwen op God, komen andere struikelblokken tegen dan mensen met een gemiddelde begaafdheid.

Hoogbegaafd geloven beschrijft de mogelijkheid om zich als hoogbegaafde over te geven in vertrouwen op God. In dit boek worden inzichten van Maslow gebruikt om de (geloofs-)ontwikkeling inzichtelijk te maken. Specifiek wordt ingegaan op de geloofsontwikkeling van hoogbegaafde mensen.

Ria Havinga weet waarover ze schrijft. Ze is jarenlang voorzitter geweest van CHOOCHEM, een christelijke vereniging van [ouders van] hoogbegaafden. Een aantal van haar kinderen zijn hoogbegaafd en in zekere zin is dit boek het resultaat van nadenken over haar opvoedingspraktijk en de vragen en het verlangen van anderen binnen CHOOCHEM. Momenteel is zij voorzitter van Koepel Hoogbegaafdheid, een overlegorgaan van verschillende organisaties van en voor hoogbegaafden. 

De hoop bij de uitgave van dit boek is dat werkers in kerken en scholen meer gevoelig zullen worden voor het ‘anders’ zijn van hoogbegaafden zodat zij daar in hun werk hun voordeel mee  kunnen doen.

 

SKU: 9789075569452
Auteur: Ria Havinga-Brand
seo_noindex: 9789075569452

Prijs: € 13,90

Loading Updating cart...

Reactie plaatsen