Products Page

Luisteren 2.0 – Anderen tevoorschijn luisteren

Luisteren 2.0 – Anderen tevoorschijn luisteren

Aanrader als je je herkent in een van de volgende typeringen:

  • Je hoopt op diepgang, juist ook in terloopse gesprekken.
  • Je wilt je wens om gastvrij en respectvol ruimte te maken voor verhalen van anderen vertalen naar gespreksvoering.
  • Je hoopt dat zingeving en geloof vaker ter sprake komen
  • Je bent bekend met motiverende gespreksvoering en zoekt naar een vertaalslag naar gesprekken over zingeving en geloof.
  • Je wilt in gesprekken advies of inzicht aanreiken met een zo laag mogelijke kans op ‘weerstand’.
  • Je wilt gastvrij kerk-zijn vertalen naar hoe gesprekken worden gevoerd.
  • Je zoekt naar handvatten voor respectvolle missionaire gespreksvoering.

Een groot aantal (ook zeer ervaren) pastorale vrijwilligers en beroepskrachten gaf aan dat hun gesprekken anders verliepen na een training gebaseerd op de inhoud van dit boek.

Binnen de hulpverlening en de zorg is er een overweldigende aandacht voor motiverende gespreksvoering. Deze respectvolle manier van gesprekken voeren en anderen bejegenen verspreidt zich als een olievlek over vrijwel alle mensgerichte beroepen. Sinds het werk van Rogers, dat vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw aan een ware zegetocht begon, was er in hulpverlenersland niet eerder zo breed aandacht voor een gewijzigde manier van werken.
De waarde van motiverende gespreksvoering wordt geleidelijk aan ontdekt door de kerk. Predikanten en vrijwilligers die een training volgden, rapporteren dat gesprekken anders verlopen – minder debat, meer respect en vooral eerder en vaker diepgang en verandering. Luisteren 2.0 is voor de kerk dan ook een baanbrekend boek. Het stelt lezers in staat om in de gesprekken die ze voeren gebruik te maken van inzichten die aantoonbaar leiden tot meer vruchtbare gesprekken.
De inhoud van dit boek heeft in een groot aantal informele gesprekken, trainingen en coachingsgesprekken haar waarde bewezen. Pastores en vrijwilligers die zich het eerste deel van Luisteren 2.0 eigen maakten, merken dat gesprekken vaker aan diepgang winnen: doordat anders geluisterd wordt, gaan gesprekspartners zich anders uiten. Soms zullen anderen zelfs de ruimte nemen om iets van hun verlangen te onthullen. Het tweede deel van Luisteren 2.0 helpt om zo te luisteren dat de ander zichzelf naar verandering toespreekt – in de richting van de mens die hij zou willen zijn. Zo wordt ‘wie de ander mag zijn’ letterlijk respectvol tevoorschijn geluisterd.

Gideon van Dam over Luisteren 2.0: Anderen tevoorschijn luisteren
Een belangwekkend boek. Naar mijn inschatting biedt het iets nieuws op de Nederlandse markt op het gebied van pastoraat. Bert Bakker staat garant voor uitdagend belangrijke zaken aan de orde stellen. Hij beperkt zich gelukkig niet tot het vertrouwde huisbezoek en pastorale gesprekken. Hij toont ons het belang van terloopse gesprekken aan. Als lezer mag ik u geluk wensen met dit boek. Ik hoop dat u er mee aan de slag gaat. Dat kan veel betekenen voor mensen die op uw weg gekomen zijn en zo ook voor u zelf.
Drs. Gideon P. van Dam, voormalig begeleider van predikanten en kerkelijk werkers binnen de Protestantse Kerk van Nederland, leidde een groot aantal predikanten en kerkelijk werkers op tot geestelijk begeleider, maakt deel uit van de beroepsvereniging voor geestelijk begeleiders, Gaandeweg, en is lid van de wereldorganisatie Spiritual Directors International.

SKU: 9789075569667
Auteur: Bert Bakker

Prijs: € 17,90

Loading Updating cart...

Reactie plaatsen