Products Page

Motiverende gespreksvoering in de GGZ – Hal Arkowitz, William R. Miller e.a.

Motiverende gespreksvoering in de GGZ – Hal Arkowitz, William R. Miller e.a.

Motiverende gespreksvoering (MGV), voor het eerst toegepast bij de behandeling van middelenmisbruik, wordt steeds vaker en op steeds meer behandelvelden ingezet om mensen met een breed scala aan psychische problemen te helpen. In dit toonaangevende werk beschrijven vooraanstaande deskundigen nieuwe toepassingen van MGV in de geestelijke gezondheidszorg. Uiterst praktisch en toegankelijk, maar ook door theorie en onderzoek onderbouwd, verschaft het boek een schat aan effectieve strategieën om cliënten te helpen hun ambivalentie op te lossen en hun verlangen, inzet en hulpbronnen te mobiliseren ten gunste van de verandering die zij wensen.

Na een inleidend overzicht, richten de hoofdstukken zich op specifieke en veelvuldig voorkomende klinische problemen en situaties. De auteurs beschrijven hoe zij MGV hebben gebruikt, ofwel als voorbehandeling, of gedurende de hele behandeling bij angststoornissen, depressie, PTSS, suïcidaliteit, obsessief-compulsieve stoornissen, eetstoornissen, gokverslaving, schizofrenie en dubbele diagnose. Eén hoofdstuk biedt een model om de recidive onder gedetineerden terug te dringen.

Elk van de strak geredigeerde hoofdstukken beschrijft beknopt de betreffende stoornis of populatie, laat zien hoe componenten van MGV binnen de standaard therapeutische benaderingen zijn geïntegreerd, illustreert met voorbeelden de basisprincipes van de interventie en bepreekt de empirische gegevens waarop deze is gebaseerd. Uitgebreide verbatims en vignetten laten niet alleen zien hoe een ervaren therapeut in bepaalde situaties op cliënten reageert, maar verschaffen ook inzicht in het hoe en waarom van klinische afweging en behandeling. Tot slot schetst het laatste hoofdstuk belangrijke toekomstige richtingen waarin MGV zich in praktijk en onderzoek kan ontwikkelen.

Dit vernieuwende, gebruikersvriendelijke boek zal zijn weg vinden naar het bureau van behandelaars binnen de geestelijke gezondheidszorg, zoals psychiaters, maatschappelijk werkers, counselors, verslavingsspecialisten en psychiatrisch verpleegkundigen. Het is daarnaast van grote waarde als aanvullend studiemateriaal voor studenten psychologie (WO en HBO) en behandelaars (i.o.) in de GGZ.

SKU: 9789075569513
Auteur: Hal Arkowitz, William R. Miller, Stephen Rollnick e.a

Prijs: € 49,90

Loading Updating cart...

Reactie plaatsen