Page

Verandervraagstukken


Bert Bakker ( 1955)

Ik ben begeleider bij verandervraagstukken, trainer, pastor en coach. Vragen naar (proces)begeleiding komen uit settings als kerk (plaatselijke en landelijk),  onderwijs, coaching en training van professionals en vrijwilligerskader in de kerk, de non-profitsector, het hoger beroepsonderwijs, het bedrijfsleven en ontwikkelingswerk.

Als begeleider bij verandervraagstukken

werk ik doorgaans met kerken en gemeenten samen. Met grote regelmaat is de startvraag: “Het moet eigenlijk anders, maar we weten niet hoe” of “Er kan heel veel beter, maar we hebben geen idee wat een kansrijk en zinvol aangrijpingspunt is.” Soms wordt een concrete aspiratie nagestreefd. Participatie van zoveel mogelijk betrokkenen, werken van onderaf (lerende organisatie) en waarderend adviseren zijn terugkerende thema’s. Door opgebouwde expertise in motiverende gespreksvoering en bottom-up werken, worden verandertrajecten zo vormgegeven dat vanaf het begin gebouwd wordt aan motivatie om verandering ook daadwerkelijk gestalte te geven. In groepen die me uitnodigen om met hen te werken ‘neem ik mezelf mee’ en ‘gebeurt er doorgaans iets’.

Als trainer

werk ik samen met hogescholen en organisaties (veelal in de zorg), kerkgenootschappen, plaatselijke kerken en professionals op het terrein van organisatieontwikkeling, geloof- en zingeving, zorg en welzijn. De aanleiding voor samenwerking is in de regel een vraag naar een basistraining of verdiepende training voor professionele krachten of vrijwilligers. Vaak gaat het om benaderingen die Ekklesia, de aan Ekklesia Advies gelieerde uitgeverij, in boekvorm in Nederland geïntroduceerd heeft. Te denken valt aan motiverende gespreksvoering, tal van trainingen in pastoraat en missionaire gespreksvoering, beleidskeuzes vaststellen met (en niet zozeer voor) de organisatie of kerk waarin men werkt, leidinggeven aan verandering vanuit onder meer een (gezins)systemische handelingstheorie, toegepast op het ‘organisatiegezin’.

Als interimpastor

werk ik bij voorkeur in situaties waarin een kerk om verschillende redenen balans opmaakt voor ze een predikant beroept. Vragen als ‘Wat heeft de samenwerking met een vertrokken predikant ons gebracht’, ‘Waar staan we nu?’, ‘Welke uitdagingen dienen zich aan?’ en ‘Hoe willen we in de komende kerk met name kerkzijn?’, kunnen gedurende een afgebakende periode volop aandacht krijgen. Zodat daarna gericht gezocht kan worden naar een pastor die mee op wil trekken in de gezamenlijk vermoede richting. De combinatie van voorgaan in diensten en samen gericht en methodisch te zoeken naar waar een gemeente staat en hoe ze verder wil blijkt een vruchtbare mogelijkheid. Zeker na afscheid van een predikant die lang aan een gemeente verbonden was, een conflict, of het besef ‘dat we eigenlijk niet goed weten hoe we verder willen en dus ook niet wat voor type predikant ons op die weg kan helpen”.

Als coach

werk ik doel- en oplossingsgericht aan het uitbouwen van kracht met het oog op uitdagingen waarvoor cliënten zich gesteld zien. Coachingstrajecten zijn in de regel kort: ik streef waar mogelijk naar één tot maximaal drie zittingen. Vaak is de aanleiding iets dat ‘niet goed werkt’. In de begeleiding krijgt echter dat wat ‘wel goed werkt’ nadrukkelijk aandacht.

Daarnaast aan leidinggevenden en managers die verandering proberen te effectueren in de organisatie waar ze leiding aan geven en aan zorgverleners, predikanten, adviseurs en coaches die (vaak na een basistraining motiverende gespreksvoering) die de methodiek verder willen inslijpen en integreren in hun professioneel handelen.

Aan de kwaliteit van mijn begeleiding

werk ik door te blijven leren en te sparren met collega’s. Ik studeer met regelmaat en breed en volg zelf trainingen.

 

Reactie plaatsen