Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Bert Bakker

Bert Bakker (1955)

Ik begeleid organisaties, teams en personen bij verander-vraagstukken. Daarnaast werk ik als trainer en coach. Opdrachtgevers zijn merendeels instellingen in de not-for-profitsector (zorg en welzijn, kerken, kerkgenootschappen, middelbaar en hoger onderwijs), voornamelijk in Nederland, maar ook daarbuiten.

Als coach werk ik vooral samen met professionals en teams uit bovengenoemde werkvelden. Met regelmaat is een training de aanleiding voor een vraag naar veranderbegeleiding.

Als begeleider bij verandervraagstukken

werk ik doorgaans met kerken en gemeenten samen. Soms wordt een concrete aspiratie nagestreefd: een bepaald doel, een richting of een beleidsplan. Met grote regelmaat is de startvraag: “Het moet eigenlijk anders, maar we weten niet hoe” of “Er kan heel veel beter, maar we hebben geen idee wat een kansrijk en zinvol aangrijpingspunt is.” Dat de meeste veranderpogingen niet brengen waarop gehoopt was, gaat ook in de kerk op. Vastgelopen verandertrajecten zijn dan ook regelmatig de aanleiding voor samenwerking.

Participatie van zoveel mogelijk betrokkenen (co-creatie), werken van onderaf (lerende organisatie), scherpe analyse en waarderend adviseren typeren mijn aanpak. Door opgebouwde expertise in motiverende gespreksvoering worden verandertrajecten zo vormgegeven dat vanaf het begin gebouwd wordt aan motivatie om verandering niet alleen te bedenken, maar ook daadwerkelijk gestalte te geven. In groepen die me uitnodigen om met hen te werken ‘neem ik mezelf mee’ en ‘gebeurt er doorgaans iets’. 


Ekklesia-Bert-Bakker.jpg

Als trainer

word ik gevraagd om met deelnemers te werken aan hun vermogen om veranderingen zo te begeleiden dat uitkomsten verbeteren. Deelnemers rapporteren een hoge waardering voor trainingen. De vraag naar een training houdt vaak verband met verandermethodieken die dat ik met mijn uitgeverij in Nederland heb geïntroduceerd, zoals bijvoorbeeld motiverende gespreksvoering en andere (klik op TRAINGEN op de homepage).

foto-training-kleine-groep-compressor (1).jpg

Als coach

werk ik doel- en oplossingsgericht aan het uitbouwen van kracht met het oog op uitdagingen waarvoor cliënten zich gesteld zien. Coachingstrajecten zijn in de regel kort: ik streef waar mogelijk naar één tot drie afspraken, en dat blijkt in de regel voldoende te zijn. Vaak is de aanleiding iets dat ‘niet goed werkt’. In de begeleiding krijgt het uitbouwen van wat ‘wel goed werkt’ om het ervaren probleem op te lossen ook nadrukkelijk aandacht.   

Tot nu toe werk ik vooral samen met

 • predikanten en kerkelijk werkers die zoeken naar werkbegeleiding
 • teams die beter willen functioneren (o.a. in de zorg, de kerk, het onderwijs)
 • leidinggevenden die verandering proberen te effectueren
 • zorgverleners, predikanten, adviseurs die motiverende gespreksvoering verder willen inslijpen en integreren in hun professioneel handelen.


handen.jpg

Werkervaring

heb ik vooral opgedaan als trainer, begeleider van verandertrajecten, het middelbaar en hoger onderwijs (Afrika en Nederland) en als deeltijdpastor.

Na mijn studie natuur- en wiskunde heb gewerkt en ben ik gevormd in    

 • een vakgroep die zich bezighield met vernieuwing van het natuurkundeonderwijs
 • het onderwijs als docent natuur- en wiskunde en tevens als docent godsdienst
 • de derde wereld, waar ik vijf jaar crosscultureel werkte als docent en meer recent ontwikkelingswerkers train in motiverende gespreksvoering
 • de kerk in Afrika en Nederland (28 jaar) waar ik werkte als deeltijdpastor in verschillende kerkelijke gemeenten, waarvan enkele jaren als interimpastor
 • een door mij gestarte uitgeverij 
 • de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland
 • talloze boeiende trainings- en begeleidingsopdrachten waarin, op uitnodiging van opdrachtgevers en individuele professionals, werd ingegaan op zaken die voor hen een uitdaging waren; en het voor mij werden. Een lijst van opdrachtgevers kan opgevraagd worden (advies@ekklesia.nl).